Tiszteletbeli tagok

Szerkesztő küldte be 2017. 11. 19., v - 23:00 időpontban
Első alkalommal került sor arra, hogy egyesületünk közgyűlése tiszteletbeli tagokat válasszon. 
A tiszteletbeli tag címet tizenhét kollégánknak ajánljuk, remélve, hogy elfogadják, illetve hogy örömmel fogadják majd. Alapszabályunk értelmében: Tiszteletbeli tag lehet lehet olyan személy, aki a Társaság célkitűzéseinek megvalósításában kiemelkedő eredményeket ért el, és a Társaság tevékenységéhez jelentős segítséget nyújtott. Tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választ szótöbbséggel.
A 2017. november 18-án megválasztott tiszteletbeli tagjaink névsora: 
 1. Gabnai Katalin (Budapest)
 2. Rudolf Ottóné (Budapest)
 3. Kovács Andrásné (Jászfényszaru)​
 4. Előd Nóra (Budapest)
 5. Debreczeniné Kósa Vilma (Budapest)
 6. Kinszki Judit (Budapest)
 7. Várhalmi Ilona (Debrecen)
 8. Kalmár János (Felsőszentiván)
 9. Sz. Pintér Rozália (Veszprém)
 10. Székely István (Budapest)
 11. Tolnai Mária (Kaposvár)
 12. Várhidi Attila (Debrecen)
 13. Tóth Zsuzsanna (Budapest)
 14. Petkó Jenő (Sellye, Pécs)
 15. Trencsényi Imre (Budapest)
 16. id. Bagossy László (Pécs)
 17. Fabulya Lászlóné (Békéscsaba)

A MAGYAR GYERMEKSZÍNJÁTSZÁSÉRT ALAP

Szerkesztő küldte be 2017. 10. 14., szo - 11:08 időpontban
Az alap számlaszáma: 11701004-21238918
Erre a számlára várjuk mindazoktól a támogatást, akiknek fontos a magyar gyermekszínjátszás ügye, és módjukban áll magánemberként vagy akár mint cég, jogi személy támogatni azt  bármilyen összeggel is.
Minden beérkező forintot a magyar gyermekszínjátszás javára használunk fel – erre a Magyar Drámapedagógiai Társaság mindenkori választott testülete, az elnökség vállal garanciát.
Az alap tevékenységének pénzügyi és szakmai ellenőrzésére A Gyermekszínjátszás Patrónusa címmel kitüntetett kollégáinkat kértük fel: Nánási Sándort, Szakall Juditot, Jakus Julit és Józsa Katát, akik (örömünkre) vállalták is ezt.

Hétköznapok, ünnepnapok

Szerkesztő küldte be 2017. 09. 15., p - 07:38 időpontban
(A Piktúra Manufaktúra Bt. hirdetése)
A Piktúra hosszú éveken át jelentette meg pedagógusoknak szóló segédkönyveit (VEGYED-E? füzetek) drámajáték, színjáték témakörben. Most tevékenységi kör, és szervezeti felépítés módosítása miatt szeretnénk a még raktáron lévő könyveinket értékesíteni.
Kedvezményes áron kínáljuk:
Hétköznapok, ünnepnapok - Hat darab gyermek- és diákszínjátszóknak (Írta: Németh Ervin) c.-VEGYED-E? füzetek 11. kiadványunkat.

Szakmai szervezetek levele - a Nat munkálatokkal kapcsolatos kérdések

Szerkesztő küldte be 2017. 08. 28., h - 08:31 időpontban
(Átvéve a CKP oldaláról)
Húsz szakmai szervezet – a CKP tagszervezetei – levélben fordult Csépe Valériához, amelyben a NAT munkálatokkal kapcsolatos kérdéseiket fogalmazták meg.
Bár márciusban az EMMI bejelentette a NAT koncepció elkészültét, és egy áprilisi kormányhatározat elrendelte a társadalmi konzultációt,szervezeteink NAT ügyben semmilyen megkeresést nem kaptak, semmilyen hivatalos dokumentumot hozzájuk el nem juttattak.
A szervezetek egy társadalmi szintű szakmai egyeztetés aktív részesei kívánnak lenni, ehhez pedig ismerniük kell  a kapcsolódó munkálatok jelen állását és a további terveket, nem  hagyatkozhatnak a sajtóból származó értesülésekre.
(A CKP NAT-tal kapcsolatos állásfoglalása, korábbi lépései, alternatív NAT koncepciója honlapunkon elérhető  – írja a CKP)
(Folytatás a címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva.)

A Drámapedagógiai Albizottság állásfoglalása a NAT átdolgozása tárgyában

Szerkesztő küldte be 2017. 04. 07., p - 10:55 időpontban
A MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Drámapedagógiai Albizottsága állásfoglalása a NAT átdolgozása tárgyában, különös tekintettel a művészeti neveléssel összefüggő tárgyakra
1) Az Albizottság üdvözli a tényt, hogy az iskolákból érkező jelzések nyomán a jogalkotó a NAT átdolgozásáról döntött. Érdeklődéssel várja a tervezet nyilvános, szakmai vitáját.

Beszámoló a Drámapedagógiai Albizottság 2016. évi munkájáról

Szerkesztő küldte be 2017. 02. 01., sze - 23:47 időpontban

2016 a Drámapedagógiai Albizottság működésének első éve. Így valójában ez a beszámoló nem ölel fel egy teljes évet, hiszen az albizottság csak 2016 márciusában alakult meg, de az előkészületek munkálatai ennél régebbre nyúlnak vissza.

A drámapedagógia hazai tudományos megerősítése érdekében felmerült az akadémiai albizottság létrehozásának gondolata. Első lépésként Dr. Trencsényi László címzetes egyetemi tanár tájékozódott, vajon a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága részéről lenne-e fogadókészség egy Drámapedagógiai Albizottság létrehozásához. A pozitív válasz birtokában körlevéllel fordultunk a szakma fokozattal rendelkező tagjaihoz (róluk a 2015-ben folytatott „A drámaoktatás helyzete a köznevelésben és a színházi nevelés a köznevelés eredményességéért” tárgyban kiírt TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt kutatásainak eredményeként rendelkeztünk információkkal).  Levelünk célja a tájékozódás és egyben felkérés is volt a kollégák felé arról, lenne-e kedv/igény/szándék a fokozattal rendelkező drámapedagógusok körében az albizottság létrehozására. Ugyanekkor hívtuk fel a figyelmet arra is, hogy akik még nem köztestületi tagok, mielőbb kérvényezzék a köztestületi tagságot. Így a tagság feltérképezésének folyamata és az új köztestületi tagok jelentkezése párhuzamosan zajlott.
 
Az albizottság a drámapedagógia tudományos kapcsolódásait illetően a Neveléstudományi Bizottság részeként kívánt működni, ugyanakkor megfogalmazta szoros kapcsolódásait az irodalomtudomány és a színháztudomány felé is. Albizottságunkban törekszünk a nyitott, inter- és multidiszciplináris megközelítésre, így tagjaink között üdvözölhetünk több olyan kollégát is, akiknek amellett, hogy tudományos munkásságuk érintkezik azzal a neveléstudományi diszciplínának tekinthető interdiszciplínával, melyet a hazai tudományos terminológia drámapedagógiának nevez, ugyanakkor személyében megjelenik ennek a szakágnak több fontos paradigmája és kutatási-kifejezési megközelítése is (az iskoladráma-történettől a nevelési gyakorlatban alkalmazott drámáig, a drámaoktatás felső- és közoktatási módszertanáig, a szociális-szociológiai megközelítésű felfogásokig stb.) Ugyanezen céllal kívántuk felvenni a kapcsolatot az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsággal is, ahol titkári szintű egyeztetés zajlott. A bizottság 2016.december 15-i ülésén támogatását fejezte ki és üdvözölte a Drámapedagógiai Albizottság megalakulását.
(Folytatás a címre vagy a tovább feliratra kattintva.)

IDEA Europe közgyűlés - beszámoló

Szerkesztő küldte be 2016. 10. 26., sze - 10:34 időpontban
Az idén tízéves IDEA EUROPE esedékes gyűlésére Prágában került sor 2016. október 13-16. között.
A drámás és színházi nevelési világszervezet európai tagozatának ülésén részt vett az IDEA ausztrál elnöke, Robin Pascoe is.
Az alábbiakban a Magyar Drámapedagógiai Társaságot képviselő Jozifek Zsófia beszámolója olvasható.
Letölthető az IDEA legutolsó hírlevele, valamint az IDEA Day posztere is (2016. november 27.).