admin küldte be 2009. 09. 27., v - 01:00 időpontban

szerk.: Kaposi László
(A drámapedagógia alapirodalma. Gyermeklélektani, játékelméleti, színházi, dramaturgiai tanulmányok mellett főként drámapedagógiai módszertani írásokat tartalmaz a kötet.)

A mindennapi gyakorlatban és a drámatanárok tanfolyami képzése során számos esetben megszerezhetetlen művekre kell hivatkoznunk.

Főként efféle hiánycikkeket találhat e kötetben a tisztelt olvasó. A könyv első fele a drámapedagógiai tanulmányokat és a dráma tanári munkát megalapozó lélektani és színházi-dramaturgiai tanulmányokat tartalmaz. A második felében eddig itthon még ki nem adott írások találhatóak, közöttük számos olyan, amely a tanítási drámát alkalmazó pedagógusok napi olvasmánya: gondolunk itt például a tanítási dráma építőköveinek tekinthető konvenciók leírására.
1200 Ft